14 januari – Weer thuis & uitslag biopsie

Om met het goede nieuws te beginnen: mam is donderdagochtend weer ontslagen uit het ziekenhuis. Het handige van deze blog is dat wij nu zelf kunnen teruglezen hoe het herstel de vorige keer verliep. Dat is ongeveer hetzelfde als deze keer. Inmiddels kan mam weer redelijk communiceren maar kan af en toe niet op woorden komen en gebruikt daar dan een ander woord voor. Als ze moe is is dat erger dan als ze uitgerust is. En als alles loopt zoals vorige keer is er morgen of overmorgen weer als vanouds met haar te kletsen.

Donderdagmiddag was de bespreking/uitslag van de biopsie. De neurochirurg had ons voor de biopsie al verteld dat hij er van uitging dat er een tumor aanwezig was (anders hadden ze ook geen biopsie gedaan) en dat blijkt inderdaad het geval. Mam gaf aan dat ze erg blij was dat de arts van tevoren al heel open was over zijn verwachtingen omdat wij er inmiddels al vele gesprekken over hebben kunnen voeren voordat de uitslag definitief was.
De neurochirurg denkt dat de kans groot is dat het insult veroorzaakt is door de biopsie. Hij gaat er van uit dat het insult geen schade heeft veroorzaakt en dat mam weer snel herstelt tot zoals ze was vlak voor het insult. Ook gaat hij er van uit (ook al kan hij dat natuurlijk niet garanderen) dat er verder hoogstwaarschijnlijk geen epileptische aanvallen meer zullen zijn. Dat is in ieder geval een enorme opluchting, ook voor mam.
Volgende week volgen er gesprekken met onder andere een radioloog en neuro-oncoloog om het behandelplan te bespreken.
bij gebrek van een foto van het vertrek uit het Slotervaar Ziekenhuis maar een foto van het vertrek uit het VUmc, na de biopsie

bij gebrek van een foto van het vertrek uit het Slotervaar Ziekenhuis maar een foto van het vertrek uit het VUmc, na de biopsie

Leave a Comment