16 januari – Naar Warnsveld, Joke 80 jaar!

Op dinsdag 12 januari werd mam opgenomen. Toen Joke de dag daarna 80 werd hadden we nog niet durven hopen dat mam op het feest op 16 januari aanwezig zou kunnen zijn. Maar op donderdag durfden we er al een beetje op te hopen en op vrijdag wisten we: we gaan zaterdag naar Warnsveld! We kijken wel hoe lang we kunnen blijven. Uiteindelijk zijn we tot het eind gebleven en heeft pap ter afsluiting nog piano gespeeld. Al met al erg gezellig – ook voor mij!

Kijk voor de foto die Joke kreeg op het blog over de Kerstboomkoekjes

Met dank aan Joost Bastmeijer voor de foto’s!